SV Gramsbergen en INTU gaan samenwerken

Kachel intuhome blog

Je huis en tapwater verwarmen met hout wordt steeds populairder. Het is niet alleen gezellig maar ook goed voor het milieu en uw portemonnee. Over de uitstoot van houtkachels ontstaat vaak discussie, hier zetten wij cijfers op rijtje om duidelijkheid te creëren.

Kachels met veel uitstoot

De meest gebuikte kachels en open haarden in Nederland halen lage rendementen (10- 60%) en verbranden het hout onvolledig. Door deze onvolledige verbranding verlaten onverbrande stoffen de schoorsteen als een donkere en stinkende rook. Uit de laatste cijfers van het CBS over kacheluitstoot blijkt duidelijk dat de verouderde open haarden en ongekeurde kachels nu ca 93-96% van de uitstoot aan fijn stof, (schadelijke) PAKs, koolstofmonooxide en koolwaterstoffen veroorzaken. De kritiek op deze foute manier van stoken is dus terecht. Het is belangrijk dat het gebruik van deze kachels ontmoedigd wordt.

Goede houtkachels met weinig uitstoot

Het wel degelijk mogelijk om het hout op een schone en efficiënte manier te verbranden. Voor een schone en volledige verbranding is een kachel die hoge verbrandingstemperaturen kan bereiken essentieel. Dankzij deze hoge verbrandingstemperaturen kan het hout volledig verbranden en worden in de praktijk hoge rendementen (~90%) gehaald.

Dit resulteert in een sterk verminderde uitstoot, bijvoorbeeld: 100-200x minder CO (<0.1%) en ondetecteerbaar lage PAKs waardes. De uitstoot bestaat voornamelijk uit anorganische componenten uit hout, (zouten) deze zijn onschadelijk voor gezondheid en milieu*.

Door een volledige verbranding kan er veel meer energie uit het hout benut worden. Hierdoor is minder hout nodig om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken.

Advies

Heeft u een oude kachel of open haard, overweeg deze dan te vervangen. Dat is niet alleen goed voor het milieu en de gezondheid. HR-kachels verbruiken ook veel minder hout (tot wel 5x) dankzij een efficiëntere verbranding.